Att byta sport – från basket till ishockey

Ishockey är en av Sveriges populäraste idrotter. Med nästan 200.000 utövare är det vår åttonde mest populära idrott. Dessutom är det en av de idrotter som karaktäriserar Sverige som idrottsland.

Basket och ishockey

På förhand kan det verka som att basket och ishockey inte har särskilt mycket gemensamt. Men det är ändå så att idrottarprofilen för båda sporterna är sig lik. I båda idrotterna krävs en god fysik och explosiva spelare dominerar. Storleken på spelarna är sig lik, även om ishockeyspelare inte har samma behov av längd som basketspelare. Båda idrotterna kräver också god teknisk förmåga med utgångspunkt från händerna. Är man en duktig basketspelare så finns det goda grunder för att också bli en bra ishockeyspelare.

Första steget

Att ta första steget till en ny idrott är alltid svårt. Den första perioden brukar dessutom kännas jobbig då man bryter vanor. Men tänk på att den som går över från en idrott till en annan också tar med sig någonting som andra utövare inte har. Därmed kan man på längre sikt få ett övertag. För att börja behöver man först hitta ett lag och skaffa sig rätt saker. Utrustning som exempelvis hockeyhandskar kan du köpa online. Se till att skaffa dig den utrustning som krävs för att du ska kunna spela ishockey.

admin